EURO SYSTEM ELEKTRONIK
 Slovenčina Русский  English
Svetelná závora, optický senzor
 
Formát pdf (pre tlač) - optický senzor
Formát pdf (pre tlač) - svetelná závora

Svetelná závora


Popis funkcie:


Svetelná závora LS1 pozostáva z infračerveného vysielača, prijímača a elektronického vyhodnocovača s dvojnásobným relé-výstupom.
Obidve jednotky sa pripájajú jednoduchým 2-žilovým káblom.


Technické dáta:


Napájacie napätie: 12V...24V AC/DC
Odber prúdu: 12VDC=150mA
Výstup: spínací / rozpínací
Spínací prúd: 1A/30V
Spínacie napätie min.: 5V DC
Spínacie napätie max.: 30V DC
Operating temperature: -20°C...+60°C
Dosah: max. 30m


Optický senzor
Zabezpečenie brán pomocou optických senzorov.

Popis funkcie
Optické senzory slúžia na bezpečnú prevádzku rôznych otváracích a zatváracích zariadení.
Senzory sa vkladajú do gumových lemov na podlahu kde v dráhe zatvárajúcej sa brány môže vstúpiť osoba alebo zviera a môže dôjsť k poraneniu.

Kontrolka LED:
Správnu funkciu signalizuje žltá LED.
Vzhodnotenie stavu LED :
Zariadenie testuje permanentne stav prevádzky. Rôzne faktory majú vplyv na kvalitu snímania : šírka brány, kvalita kaučukovej zmesi, znečisťenie a.t.ď.
Kvalitu snímania signalizuje blikanie LED od 1 do 5 impulzov.
1 impulz znamená najhorší stav, 5 impulzov je najlepšia kvalita.

Výhody :
Nové zariadenie optickej bezpečnosti umožňuje šírku brány až 12m.
Na prevádzku nevplýva počasie, vietor, poškodenie lamiel brány a iné vonkajšie vplyvy.
Zariadenie má EMV- odolnosť proti rušeniu ďaleko nad štandard požiadavkami v priemysle.
Preto dobre pracuje spolu s FU - zariareniami a poskytuje najvyššiu možnú ochranu proti statickej elektrine.
Ochrana proti prepólovaniu a skratu.
Samostatná regulácia vysielacieho výkonu, ktorý sa samočinne prispôsobí rôznym šírkam brány.
Kompatibilný so všetkými riadiacimi a vyhodnocovacími zariadeniami.

KONTAKT:
tel: (+421) 42 4426757
fax: (+421) 42 4426759
e-mail: ese@stonline.sk
Copyright© 2008 ESE s.r.o., Euro System Elektronik