EURO SYSTEM ELECTRONIC
 Slovenčina Русский  English
Biometrický snímač prstov
 
Formát pdf (pre tlač)


Biometrický snímač prstov pozostáva z vnútornej jednotky ( na riadenie, záznam a mazanie používateľom, napájanie zariadenia) a vonkajšej jednotky (na snímanie prstov).
Obe jednotky komunikujú pomocou jedinečné- ho kódu.
Vnútorná jednotka je napájaná 220 – 240V/AC Vonkajšia jenotka je pripojená štvoržilovým káblom k vnútornej jednotke. Pre otvárač dverí je vyvedený kontakt relé.
Oprávnený používateľ posunie svoj prst cez skener (vonkajšiu jednotku).
Tento ( kód ) odtlačok prsta sa porovná s pamäťou a pri zhode s registrovaným vzorkom pomocou impulzu z relé otvorí elektromagnet otvárača dverí.

Variant1
Pri tomto variante máte k dispozícii jedno relé. Variant 2/3
Pri tomto variante máte k dispozícii tri relé, ktoré môžete prideliť rôznym prstom. Tým môžete ovládať napríklad dvere, garáž alebo poplašné zariadenie. Variant 3/PC
Pri tomto variante máte k dispozícii tri relé ako pri variante 2/3. Okrem toho môžete toho zariadenie pripojiť cez rozhranie USB k počítaču.


TECHNICKÉ ÚDAJE:
VSTUPY A VÝSTUPY
o Spojovací kábel medzi vnútornou a vonkajšou jendotkou
o Výstup 1 x relé 250VAC 5A
o Napájač 9VAC v príslušenstve
PAMÄŤ
o 99 / 300 prstov
o Žiadna strata dát po výpadku prúdu
BEZPEČNOSŤ
o Zabezpečená jedinečnou komunikáciou medzi vnútornou a vonkajšou jendotkou
PRÍKON
o ~ 1W
RÝCHLOSŤ
o Čas rozpoznania 1s až 4s ( závislé od počtu záznamov v pamäti)
o Čas zaznamenania ~4s na prst

KONTAKT:
tel: (+421) 42 4426757
fax: (+421) 42 4426759
e-mail: ese@stonline.sk
Copyright© 2008 ESE s.r.o., Euro System Elektronik