EURO SYSTEM ELEKTRONIK
 Slovenčina Русский  English
Prístupový kontrolný systém AZ/AP 1000
 
Formát pdf (pre tlač) - 1
Formát pdf (pre tlač) - 2

VÝŤAHOVÝ KONTROLNÝ SYSTÉM
ORION -AZ 1000 je prístupový kontrolný systém na báze bezkontaktne pracujúcich komunikačných kariet / kľúčov, ktorý pracuje na frekvencii 125 kHz.

Popis funkcie AZ 1000:
Keď sa podrží k čítačke komunikačná karta / klúč, aktivuje sa bezpotenciálny výstup relé, ktorý je priradený karte / klúču. (impulzná funkcia alebo dokiaľ sa karta/klúč neodstráni). Pri spoznaní platnej klúčenky/karty sa rozsvieti červená LED na čítačke, pri neplatnej klúčenke/karte začne táto LED blikať.Bezdotykový snímač (čítačku) je možné použiť až na 25 poschodí.
Čítačky RFI sa k vyhodnocovacej elektronike (Slave) pripájajú pomocou dvojžilového vedenia (dosah nad 100 m), ktoré slúži aj pre napájacie napätie k čítačkám RFI. Toto zariadenie sa konfiguruje pomocou bežného počítača. V ňom sa spravujú dáta pre jednotlivé poschodia a nahrávajú sa doň ( pamäť pre 1.000 kariet). Počítač je potrebný len na konfiguráciu alebo zmeny dát. Všetky karty, ktoré potrebujete možno ľubovoľne rozdeliť na jednotlivé poschodia.

Pri výpadku prúdu zostávajú dáta zachované!

Príklad: Jednou kartou je možné riadiť 976 jednotiek na jednom poschodí a jedno v každom z 24 poschodí. Zablokovanie a vymazanie kariet, ktoré už boli v zariadení uložené, je možné pomocou bezdotykového programovacieho terminálu RFI.

Zariadenie pozostáva z nasledujúcich komponentov:
1x čítačka RFI (2 čítačky RFI je možné zopnúť paralelne)
1x čítacie zariadenie (Slave) 230V
1x vyhodnocovacie zariadenie (Master) 230V
1x programovací terminál RFI
1x konfiguračný softvér pre počítač


Systém kontroly prístupu s funkciou antipassback (zabránenie nekontrolovanému odchodu).

ORION-AP 1000 je prístupový kontrolný systém na báze bezkontaktne pracujúcich transportných kariet / kľúčov, ktorý pracuje na frekvencii 125 kHz.
Popis funkcie AP 1000:
Oblasti použitia pre systém AP 1000 sú parkoviská, ktoré pracujú s rampami, dopravnými majáčikmi, atď. Systém pracuje plne samostatne a nepotrebuje externý počítač. Externý počítač však možno pripojiť na účely údržby a protokolovania.

Systém AP 1000 dokáže spravovať až do 1000 kariet a kontrolovať až do 8 vjazdov, resp. výjazdov. Systém sa vyznačuje pohodlnou obsluhou. AP 1000 sa obsluhuje manuálne cez bezdotykový terminál RFI, ktorý sa pridrží pri snímači, aby sa odčítali, eventuálne nasnímali dáta.

Existuje možnosť paralelne zapojiť až dva snímače RFI.

Pri výpadku prúdu zostanú dáta zachované!

Systém sa skladá z nasledujúcich komponentov:
• 1centrálna jednotka (Master)
• až do 6 doplňujúcich modulov (Slave)
• snímače
• manuálny terminál

KONTAKT:
tel: (+421) 42 4426757
fax: (+421) 42 4426759
e-mail: ese@stonline.sk
Copyright© 2008 ESE s.r.o., Euro System Elektronik